Butici i sportska oprema

Sisma doo u saradnji sa svojim kupcima nudi individualno opremanje svih prodajnih objekata kako tekstilne industije tako”brand store”. Pod pojmom individualna oprema smatramo svu opremu projektovanu i izrađenu po zahtijevu kupca u odnusu na njegove tehničke i grafičke standarde. Nakon usaglašavanja tehnologije prodaje pristupa se dizajnersim riješenjima elemenata opreme koja  se potom usavlasavaju – prilagođavaju vrstima materijala ili dekoru. Finalni odabiri su oni koji određuju kako će finalni izgled prodajni prostora tako i cijenu opremanja  istog. Pored samih dizajnerskih riješenja projektovanja opreme i rasvijete izrađujemo svu projektovanu opremu kako stalke tako zidne elemente i blagajničke pulteve za pakovanje naplata. Takođe smo u mogućnosti sve gore navedeno montirati tako da na kupcu ostaje samo izlaganje robe. 



Kontaktirajte nas

Ukoliko imate pitanja o proizvodim i uslugama, kontaktirajte nas putem kontakt forme, e-mailom ili pozovite kontakt telefon.

Imate pitanje?