Servis

Za svu isporučenu opremu nudimo obezbijeđen servis. Serviseri su edukovani o različitim tipovima opreme i uglavnom ih dijelimo na frigo i elektro, a nerijetke su situacije kada se radi i o servisima koji se odnose na hidro sisteme unutar različitih sklopova opreme. Što se tiče trgovačke opreme, najčešći servisi su u domenu rashladnih vitrina, komora, automatskih ulaznih rampi i pult kasa. U ugostiteljskoj opremi servisi se najčešće odnose na termostate, pumpe, dihtunge i komandne ploče. Uz svaki servis, ako je potrebno, radi se i savjetovanje o korištenju opreme. Osnovni koraci u servisu su prijem servisnog predmeta i sasalušanje o problemima, pregled i utvrđenje kvara ili smetnje, obavještenje o potrebnim radnjama na servisnom predmetu i troškovnik, otklanjanje kvara i nesmetano puštanje u rad. U slučaju da se radi u servisu na terenu faze su slične. Propratni dokument svakog servisiranja je servisni dnevnik koji se otvara za svaku intervenciju, a ujedno čini i primopredajni zapisnik.

 Kontaktirajte nas

Ukoliko imate pitanja o proizvodim i uslugama, kontaktirajte nas putem kontakt forme, e-mailom ili pozovite kontakt telefon.

Imate pitanje?