Ulazi i ograde

Kretanje kupaca se određuje već samim ulaskom u prodajni proctor. Za to nam služe ulazi i ograde. Kako su ulazi pratili razvoj sveukupne trgovačke opreme tako imamo više tipova ulaza: mehanički, automatski ili vrtljivi. Automatsko ulazi mogu biti aktivirani foto-ćelijom ili radarom. Osnovna razlika je u tome da radarskom ulazu za nesmetanu funkcionalnost ne trebaju stubovi ispred samog ulaza jer je radarski sensor pokreta smješten, najčešće, u gornjem dijelu ulaza. Situacija je drugačija kod automatskog ulaza vođenog foto-ćelijama, gde je za aktivaciju ulaza (otvaranje) potrebno prekinuti snop zraka koji emituje i prima foto-ćelija, a uvijek se mora nalaziti u stubovima ispred samog ulaza kako bi mogla dati inpuls za otvaranje kapije.
Mehanički ulazi su dosta jeftiniji i imaju istu finkciju samo što se koriste u manjim marketima i otvaraju se mehanički, tj. otvaraju ga sami kupci.
Ograda ispred i iza ulaza ima svoji funkciju kako za nesmetan rad ulaza, negovu dugovječnost tako i za jasno usmjeravanje kupaca pri ulasku i zlasku.

 

 Kontaktirajte nas

Ukoliko imate pitanja o proizvodim i uslugama, kontaktirajte nas putem kontakt forme, e-mailom ili pozovite kontakt telefon.

Imate pitanje?