Montaža

Naši timovi za montažu su tu da pruže profesionalnu uslugu montaže kako neutralne trgovačke opreme, preko rashladne i ugostiteljske opreme, tako sve do skladišne opreme. Timovi su edukovani i sertifikovani kako za bezbjednost tako i za kvalitet izvršenih radova. Poštuju se sva pravila proizvođača opreme kao i EU i državne regulative. Osnovni benefiti profesionalne montaže su duga ispravna i nesmetana funkcija montirane opreme.Prilikom svake montaže se vode montažerski dnevnici koji dokazuju uslugu montaže kao i sve postupke u samoj montaži. Nakon svake montaže radi se primopredajni zapisik koji utvrđuje da li je oprema montirana i nesmetano puštena u rad ili postoje eventualne manjkavosti u isporuci, kvalitetu, funkciji opreme. Takođe sadrži potrebu o potencijalnim dopunama opreme ili usluge. Montažom rukovodi šef montažnog tima koji se imenuje za svaki montažerski zadatak iznova i isključivo je on koordinator između dobavljača i naručioca robe ili montaže za vrijeme trajanja iste.

 Kontaktirajte nas

Ukoliko imate pitanja o proizvodim i uslugama, kontaktirajte nas putem kontakt forme, e-mailom ili pozovite kontakt telefon.

Imate pitanje?